Home

Contractfase

Om het project vlot te laten verlopen, moet er nu veel worden vastgelegd en ingekaderd. Hiervoor is precisie een vereiste. Een klein foutje nu kan leiden tot een groot probleem later. Uiteraard ben ik thuis in de technische, administratieve en juridische voorwaarden waaraan het te bouwen werk moet voldoen.

Ik ben zeer ervaren in:

  • het opstellen van een bestekboek (volgens de STABU 2 systematiek)
  • het opstellen van een V&G-plan voor de ontwerpfase (tbv contractvorming)

Veiligheid en Gezondheid komen in deze fase opnieuw aan de orde en werken  door tot in de onderhoudsfase. Daar heb ik dan ook blijvend oog voor. Mijn credo:

‘Nu goed regelen is straks een vlot verloop’


Klik hier voor de relevante referenties