Home

Initiatieffase

In de initiatieffase kan ik het hele project voor u in de steigers zetten. In deze fase moet iemand de touwtjes stevig in handen houden en iedereen op het juiste moment in beweging brengen. Deze rol is mij op het lijf geschreven.

Concreet kan ik het volgende voor u uitvoeren:

  • technische ondersteuning van de opdrachtgever
  • bijdragen aan de samenstelling van het bouwteam
  • management van het bouwteam (inclusief accurate verslaglegging)
  • coördinatie Veiligheid en Gezondheid in de ontwerpfase

Mijn doel:

‘Van losse kwaliteiten één geheel maken’


Klik hier voor de relevante referenties